Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

1880 6439
Reposted fromamatore amatore viaredheads redheads

March 24 2017

WolfGuy

March 20 2017

0225 79df

-imaginarythoughts-:

lolexpress:

When a body part falls asleep

This is the best gif to depict that feeling

Reposted fromyaruo yaruo viaSpecies5618 Species5618
WolfGuy
4948 e633
Reposted fromretaliate retaliate viaSpecies5618 Species5618

March 17 2017

WolfGuy
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę
WolfGuy
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viaelemelek elemelek
8339 1bf7 500
Reposted fromPoooly Poooly viaelemelek elemelek
WolfGuy

March 13 2017

agtalexdanvers:

me? being someone’s type? unrealistic

Reposted fromgoetze goetze viaSpecies5618 Species5618

March 05 2017

7533 2319
Reposted fromretlet retlet viaokretowazupa okretowazupa
WolfGuy
3016 6954
Reposted fromkarahippie karahippie viaokretowazupa okretowazupa

March 02 2017

WolfGuy
Reposted fromSpecies5618 Species5618

March 01 2017

WolfGuy
"Gniew sprawia, że umysł staje się jasny i przenikliwy, widzi się więcej. Zagarnia inne emocje i panuje nad ciałem. Nie ma wątpliwości, że z gniewu bierze się wszelka mądrość, ponieważ Gniew jest w stanie przekroczyć wszelkie granice. (...) Czasami, gdy człowiek doświadcza Gniewu, wszystko wydaje się oczywiste i proste. Gniew zaprowadza porządek, pokazuje świat w oczywistym skrócie, w gniewie powraca też dar Jasności Widzenia, o który trudno w innych stanach"
— Olga Tokarczuk
Reposted fromelemelek elemelek
WolfGuy
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaelemelek elemelek

February 27 2017

WolfGuy
Reposted fromscience science viaSpecies5618 Species5618
WolfGuy

February 26 2017

WolfGuy
5967 25bd
Reposted frombeauty-girls-tits beauty-girls-tits
WolfGuy
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viaelemelek elemelek

February 25 2017

6613 3719
Reposted fromwickedbabes wickedbabes

February 24 2017

WolfGuy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl