Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

WolfGuy
4194 70f6 500
Reposted fromTamahl Tamahl
WolfGuy
4388 65f7
Reposted fromsoftboi softboi

November 06 2018

WolfGuy
8957 10c5 500
Reposted fromsavatage savatage
WolfGuy
9014 cb08 500
Reposted fromsavatage savatage

November 01 2018

WolfGuy
7541 df8a 500
Reposted fromsavatage savatage
WolfGuy
7618 e34b 500
Reposted fromsavatage savatage
WolfGuy
7624 93b8 500
Reposted frompandotree pandotree

October 22 2018

WolfGuy
I czuję się gorzej na samą myśl   Że ktoś całkiem inny niż ja   A ja to nikt
— Dawid Podsiadło - Nie Kłami
Reposted frombzdura bzdura
WolfGuy
Reposted fromTullfrog Tullfrog
WolfGuy
8510 3f9e 500
Reposted fromhare hare
WolfGuy
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare
WolfGuy
To ,że robisz coś wolniej od innych, nie oznacza że masz błyskawicznie przyśpieszyć i robić to w ich tempie, nie oznacza również, że jesteś gorszą osobą bo nie nadążasz, idź w swoim tępie, bo cichu, powoli, bez pośpiechu, odetchnij. Efekty zrobią hałas. Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru. Czasem trzeba się zatrzymać by poczuć, że się żyje. Czasem trzeba iść wolniej.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan
WolfGuy
Życzę ci wszystkiego tyle,ile potrzeba.Tyle słońca ile potrzeba,żeby rozjaśniło dni.Tyle deszczu, ile potrzeba,żebyś doceniła słońce. Tyle radości, ile potrzeba na wzmocnienie duszy, ale też tyle smutku, ile potrzeba byś potrafiła docenić drobne przyjemności w życiu.I tyle spotkań, ile potrzeba, żebyś przywykła do pożegnań.
— Sofia Lundberg
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

October 11 2018

WolfGuy
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl

October 04 2018

WolfGuy
4988 e8b4 500
Reposted fromtichga tichga viaSpecies5618 Species5618

September 29 2018

WolfGuy
2917 836a 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
WolfGuy
3405 7a0f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
WolfGuy
3406 2d28 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
WolfGuy
3411 182e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

September 27 2018

WolfGuy
2336 1ead 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl